3 měsíční pobytový program je zaměřený na získání a udržení abstinence od návykových látek, osobnostní růst, podporu vztahů a zdravého zázemí pro udržení abstinence po programu. Oproti dlouhodobému programu je jeho délka 3 měsíce a program není vhodný pro každého. V praxi je pro tento typ programu nutné splnit několik podmínek:

1. míra vašeho užívání návykových látek a závislost nezpůsobila zásadní devastaci v oblasti zaměstnání, vztahů a denních návyků.
2. máte vhodné podmínky k životu po ukončení programu
3. máte zajištěnu následnou podporu

Obecné Podmínky přijetí

Náš tým provede podrobné posouzení závislosti způsobené užíváním návykových látek. Série dotazů zahrnuje vyhodnocení příznaků závislosti a také podrobnou anamnézu užívání drog a alkoholu žadatelem o program, na základě kterého doporučíme typ vhodného programu. 

Program je kombinací osobního poradenství na základě individuálních potřeb a prostředí, skupinové terapii, rodinnému poradenství a setkáním 12 kroků...

V případě zájmu o krátkodobý program volejte osobně na 732 734 623 mezi 13:00 - 15:00. Pracovník s vámi udělá vstupní pohovor:

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

Pokud máte zájem o program, stáhněte si žádost, vyplň nám ji a zašli na adresu: helplinetc@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Ke kokainu a užívání drog jsem se dostal jako manažer, který pod tlakem nestíhal a potřeboval řešit svoje stavy. Po čase jsem to přestal zvládat a nastoupil do programu Teen Challenge, který jsem dokončil a i díky tomu získal zpět vztah se svou ženou a synem. 

Mobirise Website Builder

Míra

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Středisko zvenčí i zevnitř

Středisko z dronu

Krátká prohlídka střediska

Kde nás najdete

Teen Challenge Int. ČR, Císařský ev.č.59, Šluknov 407 77

Help - linka

732 734 623

Email

tcsluknov@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

Mobirise web page maker - Try it