POMÁHEJ LIDEM VE SVÉM OKOLÍ NAJÍT POMOC
1. Sdílením informací z našich socialíních sítí na svých sociálních sítích, ve svém okolí, v církvi, atp. (dát příležitost, to se mi líbí“)
2. Předáním kontaktu na lidem, o kterých víš, že by potřebovali pomoci, těm, kdo jsou ti blízko a mají problémy se závislostí. 
3. Zapojením se jako dobrovolník pro práci s lidmi ve svém okolí, církvi. Pokud o tom uvažuješ, kontaktuj nás!             

DOBROVOLNÍK KONTAKTNÍHO CENTRA
Přijeď a vyzkoušej si, jaké to je být součástí týmu kontaktního centra, zjistíš jak pracovat na ulicích, co můžeš závislým nabídnout, budeš mít příležitost slyšet jejich příběhy, zjistíš jak moc sám jsi schopen pomáhat, zjistíš co je potřeba udělat pro to, aby podobná služba mohla vzniknout i ve tvém okolí. 

MODLITBY
Prosím najděte si pravidelný čas a modlete se spolu s námi za: Moudrost v zajištění prostředků na službu. Za služebníky, kteří slouží dětem v dětských centrech a závislým a jejich blízkým v kontaktních centrech, na ulicích a ve střediscích Za klienty našich programů, kteří velmi často bojují s pro ně nezvladatelnými problémy, aby nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým a také…


Mobirise Website Builder

Jak můžeš pomáhat

Téměř nikdo ze závislých nebo jejich blízcí nevyhledají pomoc sami. Většinou to bývá někdo z rodiny, přítel či kolega, který chce závislému pomoci. Často bohužel neví jak a kam jej nasměrovat.
Chceme, aby nalezení pomoci bylo co nejjednodušší, a bylo pro kohokoli snadné, předat lidem v jejich blízkosti kontakt na informační centrum, a tak jim pomoci udělat první krok k vymanění se z prostředí závislosti.  www.propojenagenerace.cz

Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

Pokud máte zájem o program, stáhněte si žádost, vyplň nám ji a zašli na adresu: helplinetc@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Ke kokainu a užívání drog jsem se dostal jako manažer, který pod tlakem nestíhal a potřeboval řešit svoje stavy. Po čase jsem to přestal zvládat a nastoupil do programu Teen Challenge, který jsem dokončil a i díky tomu získal zpět vztah se svou ženou a synem. 

Mobirise Website Builder

Míra

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Kde nás najdete

Teen Challenge Int. ČR, Císařský ev.č.59, Šluknov 407 77

Help - linka

732 734 623

Email

tcsluknov@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

Made with ‌

HTML Editor