Závislost se netýká pouze závislého, ale celé rodiny či partnera, kteří sami potřebují najít řešení pro sebe i závislého člena rodiny nebo partnera. Ve většině případů čelí silným emocím strachu, viny, hněvu a zoufalství, které nedokáží zvládnout. 

Nabízíme poradenství:
Krátkodobé -  zaměřené především na nalezení strategií pomoci závislému. Jedná se většinou o jedno až tři setkání, ve kterých vyhodnotíme stav závislého, aktuální strategie vaší pomoci a navržení kroků, které by mohly vést k zlepšení situace závislého směrem k abstinenci.

Dlouhodobé - zhruba 9 setkání, ideálně zapojením do skupiny lidí s podobnými potřebami. Setkání jsou zaměřena na posílení a řešení těch, kteří jsou zasaženi závislostí svého blízkého, kdy to mělo vliv na zvládání emocí, širší vztahy, případně na ztrátu "vlastního života" ve prospěch závislého. Výsledkem by mělo být zlepšení emocionální stability, navrácení se k způsobu života, který není ovlivněn závislým.

Poradenská setkání probíhají (viz konzultační hodiny)
Adresa: Kavárna Ollie, T. G. Masaryka 301, 407 77 Šluknov 


V případě zájmu o konzultaci volejte mezi 8:00 - 15:00 na číslo 777180549 nebo napište na 

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

Pokud máte zájem o program, stáhněte si žádost, vyplň nám ji a zašli na adresu: helplinetc@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Ke kokainu a užívání drog jsem se dostal jako manažer, který pod tlakem nestíhal a potřeboval řešit svoje stavy. Po čase jsem to přestal zvládat a nastoupil do programu Teen Challenge, který jsem dokončil a i díky tomu získal zpět vztah se svou ženou a synem. 

Mobirise Website Builder

Míra

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Středisko zvenčí i zevnitř

Středisko z dronu

Krátká prohlídka střediska

Kde nás najdete

Help - linka

732 734 623

Email

tcsluknov@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

Site was built with Mobirise