12 měsíční pobytový program je zaměřený na získání a udržení abstinence od návykových látek, osobnostní růst, obnovu vztahů a zdravého zázemí pro budoucí návrat do osobního života, je členěn do tří etap po třech až 6 měsících. Celkem máme k dispozici 16 lůžek. Volná kapacita

Tým je složený ze zkušených pracovníků, kteří prošli výcvikem pro práci se závislými. Náš tým provede podrobné posouzení závislosti způsobené užíváním návykových látek. Série dotazů zahrnuje vyhodnocení příznaků závislosti a také podrobnou anamnézu užívání drog a alkoholu žadatelem o program, na základě kterého doporučíme typ vhodného programu. Podmínky přijetí

Spolupracujeme:
- s církvemi a jejich komunitami, tak aby klienti mohli nalézat vztahy mimo prostředí závislosti, získat podporu v hledání práce, bydlení a případně další poradenství a pastoraci
- s praktickými lékaři a psychiatry
- s probační a mediační službou, tak aby klienti s alternativními tresty mohli část z nich během programu odpracovat. 

Klienti, kteří se nemají po programu kam vracet, mohou využít náš program Re-enter, který nabízí až 6 měsíční bydlení a poradenství, v oblasti zvládání hospodaření, dluhů, stresu a osobního plánování.

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás můžete obrátit, ať jste se do problémů dostal vy sám osobně anebo váš blízký či známý.

V případě zájmu o program nebo poradenství využijte naši help-linku  nebo emailovou adresu helplinetc@gmail.com, kam také zasílejte žádost o přijetí 

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Žádost o přijetí

Pokud máte zájem o program, stáhněte si žádost, vyplň nám ji a zašli na adresu: helplinetc@gmail.com

Mobirise Website Builder
Zapoj se

Naše služba stojí na pomoci a práci dobrovolníků. Zjisti jak se můžeš prakticky zapojit.

Mobirise Website Builder
Otázky

Mnohokrát se nás lidé ptají na podobné otázky. Snažili jsme se zde odpovědět na nejčastěji kladené.

Mobirise Website Builder
Poradenství

Poradenství, ať již osobní nebo skupinové, pomáhá klientům porozumět příčinám a důsledkům své závislosti a nacházet řešení pro budoucí život po programu...

Mobirise Website Builder
Pracovní činnost

V práci klienti získávají dovednosti a odolnost k získání a udržení zaměstnání po ukončení programu... 

Mobirise Website Builder
Volný čas

Během volného času mohou klienti nacházet smysluplné aktivity a vztahy. Volný čas si sami plánují...

Příběhy

Ke kokainu a užívání drog jsem se dostal jako manažer, který pod tlakem nestíhal a potřeboval řešit svoje stavy. Po čase jsem to přestal zvládat a nastoupil do programu Teen Challenge, který jsem dokončil a i díky tomu získal zpět vztah se svou ženou a synem. 

Mobirise Website Builder

Míra

Program Teen Challenge jsem ukončil před více než 20 lety, od té doby žiji bez jakékoli závislosti. Oženil jsem se, mám tři dcery a sám jsem se rozhodl sloužit lidem, kteří bojují se závislostí. 

Mobirise Website Builder

Pavel

Středisko zvenčí i zevnitř

Středisko z dronu

Krátká prohlídka střediska

Kde nás najdete

Teen Challenge Int. ČR, Císařský ev.č.59, Šluknov 407 77

Help - linka

732 734 623

Email

tcsluknov@gmail.com

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR I č.ú. 923098309/0800

Made with Mobirise bootstrap templates